Plani i Aktiviteteve 2023

 

Muaji  D.T                MAJ QERSHOR KORRIK GUSHT SHTATOR TETOR NËNTOR DHJETOR
DPShP Shkolla e Magjistraturës  Avokati i Popullit AKPA Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit Dhoma Kombëtare e Avokatisë Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas UT Fakulteti i Drejtësisë Vlerësim mbi Raportimet e Degëve
Tiranë DPPGj, UTFShS, UTFD Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Policia Bashkiake, DRFP, DVKM APR, IEVP, Qendra Sociale Strehëza DAR, Qendra e Adiktologjisë, Aksion Plus Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit , Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas Shkollat 9 vjecare Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Përmet Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Lushnjë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Kukës Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori DVKM DRP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Korçë Bashkia, Univ. Fan Noli Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori DVKM IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Mat Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Pukë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Elbasan Bashkia, Univ. Aleksandër Xhuvani Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 vjecare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Fier Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Shkodër Bashkia, Univ. Luigj Gurakuqi Gjykata e Rrethit Gjyqësor,Prokurori DVKM DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Tropojë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Pogradec Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Dibër Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia DRP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Gjirokastër Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori DVKM IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Lezhë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia DRP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Kurbin Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Vlorë Bashkia, Univ. Ismail Qemali Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori DVKM IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Berat Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, DRP ZVA Shkollat 9 vjecare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Durrës Bashkia, UAMD Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori DVKM IEVP, DRFP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Sarandë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Krujë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve
Kavajë Bashkia Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Prokurori Bashkia IEVP, ZVP ZVA Shkollat 9 Vjeçare Gjimnazet Raportimi Vjetor i Aktiviteteve