Numri Gjithsej i  Personave të Dënuar  nën Mbikëqyrje Eklektronike Ardhur në Shërbimin e Provës për Vitet Respektive 2012 – 2021

                            Tabela 1.

Mbikëqyrja Elektronike
Viti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gjithsej
Nr. i të Dënuarve 0 8 0 39 187 113 0 0 0 0 347