Në datë 08.11.2022 në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve u realizua takimi pranë Shkollës 09-vjeçare “Xhemali Plaka” Gostimë, të Bashkisë Cerrik.

Në datë 08.11.2022 në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve u realizua takimi pranë Shkollës 09-vjeçare “Xhemali Plaka” Gostimë, të Bashkisë Cerrik.

Në këtë takim informues të mbajtur pranë ambjentit të kësaj shkolle me drejtoreshën e Shkollës 09-vjeçare “Xhemali Plaka” Gostimë Znj. Rajmonda Llapushi, në klasën e 9-të u diskutua rreth njohjes me Shërbimin e Provës në tërësi, njohjes me ligjin për drejtësinë e të miturve në konflikt me ligjin, pasojave që sjellin veprat penale për këta të mitur dhe se çfarë konsiderohet një vepër penale.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME