Të miturit në konflikt me ligjin, në Shërbimin e Provës: Migena Koçollari, specialiste e trajtimit të të miturve, në reportazh për Euronews Now

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME