Pozicion i lirë pune Inspektor në Drejtorinë e Inspektimit dhe Shërbimeve Komunitare, në Shërbimin e Provës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME