Njoftim për pozicion vakant Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin/Lushnjë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës

Ju njoftojmë që pozicioni Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin/Lushnjë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës – kategoria: III-b është shpallur në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike me kodin 4074 në linkun e mëposhtëm:

4074 Drejtorë të Zyrave Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin/Lushnje – Lloji i diplomës “Psikologji/Sociologji/Punë Sociale/Shkenca Juridike”, niveli minmal i diplomës “Master Shkencor”

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME