Ministri i Drejtësisë z. Ulsi Manja, bashkë me drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit të Provës z. Ervin Hoxha, zhvilluan takimin periodik të analizës së punës për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës

Ministri i Drejtësisë z. Ulsi Manja, bashkë me drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit të Provës z. Ervin Hoxha, zhvilluan takimin periodik të analizës së punës për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, ku u diskutua mbi problematikat që has ky institucion dhe vendosën objektivat në vazhdim.Ristrukturimi, përmirësimi i akteve ligjore, digjitalizimi i proçeseve dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe kombëtar ishin disa nga temat kryesore të këtij takimi.Vizioni jonë është një sistem i unifikuar i Shërbimit të Provës, proaktiv dhe inovativ, u shpreh Ministri i Drejtësisë.Z. Manja, kërkoi përgjegjësi maksimale nga të gjithë punonjësit në rradhët e këtij institucioni! 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME