Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës dhe institucionet e tjera përfituese si Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Policia, Prokuroria dhe Gjykata, prezantuan rezultatet e Projektit Shqiptar Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës dhe institucionet e tjera përfituese si Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Policia, Prokuroria dhe Gjykata, prezantuan rezultatet e Projektit Shqiptar Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur.

Në takim morën pjesë zëvendës Ministri i Drejtësisë z. Karameta, përfaqësues të Ambasadës së Suedisë, Francës, Republikës Federale të Gjermanisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësues të KE, OSBE, Delegacionit të BE, UNICEF, ekspertët suedez, etj.

Një rëndësi e veçantë i’u kushtua qëndrueshmërisë së projektit edhe pas përfundimit të tij, gjithashtu u realizua ndarja e materialeve dhe manualëve të projektit 4-vjeçar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME