Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Pukë zhvillon takim me Prokurorinë e Rrehtit Gjyqësor Pukë

Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, dega territoriale e Shërbimit të Provës Pukë me datë 20.06.2022 ka zhvilluar takim me Prokurorinë e Rrehtit Gjyqësor Pukë.

 Në takim u diskutua për zbatimin e masave alternative të denimit të parashikuara nga ligji,  u diskutua për problematikat, dhe strategjitë për zgjidhjen e problemeve, aplikimin  e masave alternative për të miturit në konflikt me ligjin, duke patur në konsideratë interesin më të lartë të të miturit dhe shmangien e tyre nga ndjekja penale në rastet kur parashikohet nga ligji, gjë të cilën me Prokurorinë Pukë e kemi implementuar në 5 raste.

Në përfundim të takimit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë, ofron mbështetje dhe bashkëpunimimin e saj për Shërbimin e Provës.

Vlen të theksohet fakti së me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pukë, kemi takime 2-3 here në muaj, dhe bashkëpunimi është në nivele të larta institucionale, për çdo problem diskutohet dhe gjendet rrugë zgjidhja.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME