Takime informuese janë mbajtur nga drejtori i DTSHP Përmet znj. Merita Hodaj dhe janë organizuar në bashkëpunin dhe nën kujdesin e drejtorit z.Kostandin Meshini dhe zv.drejtorit znj.Elona Jaçe si dhe mësuesve përgjegjës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media