Shërbimi i Provës Fier organizon takim në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik Fier.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media