Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Tiranë në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit të Tiranës Fakuleti i Shkencave Sociale.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media