Dega Territoriale e Shërbimit te Provës Lushnje në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve ka zhvilluar një takim me zyrtar të Bashkisë Lushnje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media