Takim me Drejtorët e Degëve Territoriale

Më datë 11.03.2022 u zhvillua në Vlorë mbledhja e drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës me drejtorët e degëve tërritoriale ; Durrës, Kavajë, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet.

Ky takim u fokusua në misionin, parimet dhe objektivat e Shërbimit të Provës, problematikat e hasura gjatë procesit të punës dhe zgjidhjet përkatëse, në analizën e muajit Shkurt, si dhe u konsultua mbi strukturën e re organike të Shërbimit të Provës.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME