Forumi i të mësuarit mes kolegësh

Specialistët e Shërbimit të Provës, të degëve territoriale Dibër, Kukës, Lezhë, Shkodër, Mat, Tropojë, Kurbin dhe Pukë zhvilluan trajnimin me temë “Forumi i të mësuarit mes kolegësh” në Shkodër, më datë 05 Maj 2022. Ky forum zhvillohet në vazhdim të trajnimit të sistemit të menaxhimit të rasteve, në kuadër të Programit Shqiptar – Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur.
Objektivi kryesor i forumit është mbështetja e praktikuesve në punën e tyre të përditshme dhe ruajtja e njohurive dhe aftësive për të punuar me rastet e të miturve në konflikt me ligjin.
Pas forumit të të mësuarit mes kolegësh, pjesëmarrësit do të kenë një kuptim të mirë se si duhet të funksionojnë praktikisht forumet. Pjesëmarrësit do të adresohen për të dhënë komente dhe udhëzime konstruktive për kolegët e tyre në mënyrë që të mbështesin dhe të mësojnë nga njëri-tjetri.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME