Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, në datë 29.06.2022, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Shkodër, ka realizuar takim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media