Në datë 08.11.2022 në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve u realizua takimi pranë Shkollës 09-vjeçare “Xhemali Plaka” Gostimë, të Bashkisë Cerrik.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media