Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës mirëpret delegacionin e Republikës së Shqipërisë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media