Ministri i Drejtësisë z. Ulsi Manja, bashkë me drejtorin e Përgjithshëm të Shërbimit të Provës z. Ervin Hoxha, zhvilluan takimin periodik të analizës së punës për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media