DTSHP Vlorë përfaqësuar nga Drejtori Z. Françesko Muçaj dhe specialistja Zj. Eralda Memelli, organizoi takim ndërinstitucional me ZVA Vlorë

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media