Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Pukë në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, ka zhvilluar një takim punë me drejtuesin e gjimnazit “Sabah Sinani” Pukë z. Vladimir Kola

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media