Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Pogradec, në datat 15 dhe 22 Nëntor 2022 zhvilloi aktivitetin me temë: “Zhvillimi i fushatave sensibilizuese mbi masat alternative të shmangies nga ndjekja penale”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media