Shërbimi i Provës Vlorë takim në IEVP Vlorë

Shërbimi i Provës Vlorë takim në IEVP Vlorë

DTSHP Vlorë organizoi takim mbi bashkëpunimin ndërinstitucional me IEVP Vlorë, në ambientet e zyrës së Drejtorit të IEVP Vlorë, Z. Ëngjëllush Avdulaj!

Në këtë takim DTSHP Vlorë u përfaqësua nga Drejtori Z. Françesko Muçaj dhe Zj. Nertila Llaçaj. Ndërsa nga IEVP prezent ishin Drejtuesi i këtij institucioni, Shefja e Sektorit të Edukimit Zj. Lona Toçi, Drejtuesi i Regjimit të Brendshëm, Shefi i Sektorit të Shërbimeve, Juristi dhe disa punonjës.
DTSHP Vlorë dhe IEVP Vlorë kanë bashkëpunim të shkëqlyer, të shpejtë në kohë dhe cilësor!
U diskutua mbi mundësinë e dhe fushat e përmirësimit dhe zgjerimit të bashkëpunimi!

Drejtori i IEVP Vlorë theksoi dhe vlerëson punën dhe përkushtimin e DTSHP Vlorë në realizimin e misionit të vetë institucional!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME