Fillon implementimi i Marrëveshjes me Shoqatën “Community AID”

Fillon implementimi i Marrëveshjes me Shoqatën “Community AID”
Në kuadër të implementimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Shërbimit të Provës dhe Shoqatës “Community AID”, u mbajt takimi së bashku me të rinjtë në mbikqyrje të cilët do të mund të përfitojnë edhe një aftësim profesional gjatë periudhës së tyre të provës. Dy të rinjtë do të ndjekim kursin mbi motorrët.
Prezent në këtë takim ishin Anduena Llabani (CA), Flordon Dema (CA), Eristjana Karçanaj (DTSHPT), Julia Hoxha (DTSHPT) dhe dy shtatas nën mbikëqyrje.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME