Për herë të parë Shërbimi i Provës dhe Ministria e Drejtësisë vlerësojnë cilësinë e shërbimit me sytë e përfituesve: fëmijëve në konflikt me ligjin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media