Në datë 08.11.2022 u realizua takimi pranë Shkollës së Mesme të Përgjithshme “Miranda Baku” Gostimë, 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media