Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës, në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve 🗓, gjatë muajit nëntor ka realizuar fushata me natyrë ndërgjegjësuese në disa shkolla të mesme të përgjithshme, teknologjike e profesionale të qytetit të Durrësit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media