Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Vlorë organizon takim me Gjykatën e Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Vlorë

Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve të Shërbimit të Provës, ditën e enjte, datë 30.06.2022 DTSHP Vlorë kreu takim në ambientet e Gjykatës të Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Vlorë! DTSHP Vlorë u përfaqësua nga specialistja e të miturve në konflikt me ligjin Zj. Nertila Llaçaj dhe specialistja që trajton praktikat e dhunës në familje Zj. Eralda Memelli.

Në këtë aktivitet u diskutua mbi komunikimin e vendimeve gjyqësore, përfshirjen proçeduriale të DTSHP Vlorë në fazën e gjykimit të të miturve në konflikt me ligjin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME