Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Pukë merr pjesë në eventin ndërinstitucional

Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Pukë në datë 22.04.2022 ka marrë pjesë në eventin e realizuar nga Bashkia Pukë në bashkëpunim me të gjithë Drejtuesit e Institucioneve Vendore të Rrethit Pukë, ku janë bërë disa takime në kuadrin e drejtesise penale për të miturit. Brenda kësaj nisme janë bërë dhe disa trajnime me drejtues dhe specialist vendor të të gjitha institucioneve në rrethin Pukë, nga ekspert të fushës për të miturit në konflikt me ligjin në bashkëpunim me unicef etj…

Në fund të takimeve dhe trajnimeve, në prani të të gjithë drejtuesve dhe specialistëve të institucioneve vendore të rrethit Pukë, në prani të zv Mministrit të Drejtësisë, të zv amabsadorit të Mbretërisë së Bashkuar, të UNICEF dhe të disa shoqatave O.J.F., është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndersektoriale.

Në këtë kuadër është realizuar një video dhe një teatër mbi të miturit në konflikt me ligjin, realizuar nga nxënës të gjimnazit “Sabah Sinani” Pukë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME