Dega Territoriale e Shërbimit të Provës në Vlorë zhvillon leksion në Universitetin “Ismail Qemali”

Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve në datë 12.05.2022 u zhvillua leksion i hapur në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, me studentët e Master Shkencor në orën mësinore të Prof. Lorenc Danaj, mbi Dënimet Alternative, Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Provës, Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.

Drejtori i DTSHP Vlorë, Z. Françesko Muçaj prezantoi organizimin, funksionimin dhe misionin e Shërbimit të Provës, bazën ligjore, ndryshimet ndër vite.

Nga audienca pati interes të theksuar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME