Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës

Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës, më datë 25.08.2022 ka zhvilluar takim në IEVP Durrës.
Pjesëmarrës në këtë takim ishin: Drejtori i Insitucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale Durrës, z.Ervis Dedej dhe Drejtori i Degës Territoriale të Shërbimit të Provës Durrës, z. Arben Osmanllari.

Qëllimi i këtij takimi ishte bashkërendimi i punës midis dy institucioneve tona, si për informimin e të dënuarve mbi përfitimin e dënimeve alternative, ashtu edhe për hartimin e raporteve të vlerësimit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME