Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës takim në Bashkinë Durrës

Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, DTSHP Durrës ka zhvilluar me dt. 30.05.2022 takim në Bashkinë Durrës me drejtuesit dhe specialistët e Shërbimit Social Durrës (NJMF) me qëllim bashkërendimin e punës sipas KDPM dhe veçanërisht për përgatitjen e raporteve të vlerësimit për të miturit në konflikt me ligjin nga Shërbimi i Provës dhe relacionit që kjo drejtori e bashkisë përgatit mbi vlerësimin   social ekonomik të të miturit dhe familjes së tij, pas kontaktit që vendosin në banesën e të miturit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAJME