Takimi me drejtuesen dhe punononjës të Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Ali Demi” Tiranë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media