Shërbimi i Provës Kavajë organizon takim pune në IEVP Rrogozhinë. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media