Në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Kukës në datën 11.10.2022 zhvilloi një takim pune në Zyrën vendore arsimore Kukës

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media