Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan është realëzuar një takim pune nga dega territoriale e Shërbimit të Provës Elbasan. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media