Në kuadër të Planit Vjetor të Aktiviteteve, më datë 05.12.2022, ora 11.00, dega territoriale e Shërbimit të Provës Shkodër ka realizuar takimin informues në gjimnazin publik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media