Në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës ka zhvilluar takim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media