Në datë 08.08.2022, DTSHP Shkodër ka realizuar takimin me Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media