Mbështetur në Planin Vjetor të Aktiviteteve dega territoriale e Shërbimit të Provës Krujë realizoi takim në Prokuorinë e Rrethit Gjyqësor Krujë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media