Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës dhe institucionet e tjera përfituese si Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Policia, Prokuroria dhe Gjykata, prezantuan rezultatet e Projektit Shqiptar Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media