Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Shkodër ka realizuar fushatën sensibilizuese në shkollat 9-të vjeçare Shkodër.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media