Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Lushnje në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve, ka zhvilluar një takim në Zyrën Vendore të Punësimit dhe Aftësive Lushnje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media