Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Korçë në kuadër të planit të aktiviteteve,në datat 16.11.2022 dhe 17.11.2022,ora 11:30 zhvilloi 2 (dy) takime sensibilizimi me nxënës të gjimnazeve ‘’Raqi Qirinxhi’’ dhe ‘’Ymer Dishnica’’, të qytetit të Korçës

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media