Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Fier zhvillon takim në Drejtorinë Rajonale të Punësimit dhe Aftësive Fier.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media