Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Fier në kuadër të zhvillimit të Planit Vjetor të Aktiviteteve,ka zhvilluar një takim në Drejtorinë Rajonale të Punësimit dhe Aftësive Fier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media