Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës, në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve, ka realizuar një aktivitet me universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Social Media