UK Bookmakers

FORUMET PËR PARANDALIMIN E EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

 

Gjatë javëve të fundit, janë mbajtur në Korçë, Tiranë dhe Fier tri forume me pjesëmarrjen e rreth 80 të rinjve në proces mbikëqyrjeje nga Shërbimi i Provës, si dhe të disa grave të dënuara.

Forumet u organizuan nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës dhe Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, me qëllimin për të ndërgjegjësuar të rinjtë mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe për të shërbyer si një platformë për adresimin e nevojave dhe sfidave të të rinjve në proces mbikëqyrjeje.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here