UK Bookmakers

Tryezë për diskutimin e projektligjit të Shërbimit Provës

 

Në datën 15 prill 2019 në Ministrinë e Drejtësisë u zhvillua tryeza e dytë e konsultimit lidhur me projektligjet e “Shërbimit të Provës”, projektligjin për “Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm në Burgje”, si dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin për Ekzekutimin e Vendimeve Penale”.

Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues të ndryshëm nga Shërbimi i Provës, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje, Ministria e Drejtësisë, Avokati i Popullit, Komiteti i Helsinkit, OSBE, etj.

Qëllimi i kësaj tryeze ishte përmirësimi i Shërbimit të Provës në Shqipëri. Në tryezë pati komente, argumente, debate të ndryshme për sa i përket projektligjit te Shërbimit të Provës. Pjesëmarrësit diskutuan dhe dhanë sugjerime të shumta, për të cilat grupi i punes  do ti reflektoj në Projket Ligjin për Shërbimin e Provës.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here