UK Bookmakers
 • NJOFTIM PËR NGRITJEN E GRUPIT TË MONITORIMIT NË ZBATIM TË VKM-SË NR.473, DATË 01.06.2017

  Lexo me shume.

 • TAKIM NDËRGJEGJËSUES ME AKTORË TË DREJTËSISË DHE SHOQËRISË CIVILE


  Lexo me shume.

 • TRAJNIM MBI PRAKTIKAT E APLIKIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE


  Lexo me shume.

 • TAKIM NË KORÇË ME AKTORËT E DREJTËSISË MBI MASAT ALTERNATIVE TË DËNIMIT


  Lexo me shume.

 • TAKIM SENSIBILIZUES MBI DËNIMET ALTERNATIVE NË GJIROKASTËR

  Në kuadër të bashkëpunimit disa vjeçarë të Shërbimit të Provës...

  Lexo me shume.

 • TAKIM NË VLORË OSBE, SHKOLLA MAGISTRATURËS, SHËRBIMI PROVËS, GJYQTARË E PROKURORË

  Lexo me shume.

 • TAKIM ME PSIKOLOGË TË SHKOLLAVE NË TIRANË, OSBE DHE SHËRBIMI PROVËS


  Lexo me shume.

 • TAKIMI NËNTOR 2015 NË TIRANË ME PROKURORË DHE GJYQTARË

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, në bashkëpunim me prezencën...

  Lexo me shume.

 • TRAJNIM NË KORÇË OSBE & SHËRBIMI PROVËS ME AKTORË TË DREJTËSISË

  Me mbështetjen e OSBE dhe në bashkëpunimin me...

  Lexo me shume.

 • SHPALLET FAZA E DYTË E APLIKIMEVE PËR PRAKTIKË NË ADMINISTRATËN PUBLIKE


  Lexo me shume.

 • TAKIMI DURRËS

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës me mbështetjen e OSBE organizoi më datë 15.03.2016 një takim të përbashkët në qytetin e Durrësit me...

  Lexo me shume.

 • VIZITË NË SHQIPËRI E PËRFAQËSUESIT TË KONFEDERATËS EVROPIANE TË SHËRBIMIT TË PROVËS

  Lexo me shume.

  slite_muzeu
 • LIDHET MARRËVESHJA ME SHËRBIMIN KOMBËTAR TË PUNËSIMIT


  Lexo me shume.

 • STABILIZIMI I BASHKËPUNIMIT ME UNIVERSITETIN E TIRANËS

  Në datën 16.09.2015 u nënshkrua marrëveshja midis Drejtorisë së ...

  Lexo me shume.

 • TRYEZË E RRUMBULLAKËT ME SHOQËRINË CIVILE

  Drejtoria e Përgjithëshme e Shërbimit të Provës zhvilloi në datën 23 prill 2015 një tryezë të rrumbullakët me Shoqërinë Civile...

  Lexo me shume.

 • AUDITORIUM ME AVOKATIN E POPULLIT DHE OSBE

  Në auditoriumin me temë "Respektimi i të drejtave dhe standarteve të personave të privuar nga liria...

  Lexo me shume.

 • Takim i organizuar nga Shërbimi i Provës dhe Këshilli i Evropës  


   Lexo me shume.

 • MISIONI

  Vlerat në themel të Shërbimit të Provës janë respekti për dinjitetin njerëzor, koncepti i mundësive të individit për të ndryshuar dhe për t’u rritur, si dhe të qënit i drejtë dhe i paanshëm.

  Lexo me shume.

 • TAKIMI ME OSBE DHE AMBASADORËT

  Institucioni i Shërbimit të Provës ka marrë pjesë në “Prezantimin e veprimtarisë së Prezencës së OSBE në Shqipëri”  para përfaqësive diplomatike...

  Lexo me shume.

Mesazh nga Drejtori

 

Drejtor i Pergjithshem

Operatorët e sistemit të drejtësisë dhe opinioni i gjerë janë ndërgjegjësuar tashmë, se reforma në sistemin e ekzekutimit të dënimeve penale nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit së Shërbimit të Provës në Shqipëri, ka përmirësuar ndjeshëm drejtësinë restauruese në vendin tonë.

Fuqizimi i rolit të Shërbimit të Provës ka filluar të prodhojë efekte pozitive, të cilat lidhen në mënyrë të pashmangshme me rehabilitimin e personave në konflikt me ligjin, me uljen e recidivizmit apo zvogëlimin e shpenzimeve ekonomike që shoqërojnë vuajtjen e dënimit pranë institucioneve të edukimit dhe vuajtjes së dënimeve penale.

Vlerësimi i rrezikshmërisë për të dënuarit, asistimi i të dënuarve për të realizuar riintegrimin e tyre në shoqëri, kërkon kualifikime dhe njohuri të posaçme për specialistët e Shërbimit të Provës dhe trajnime të vazhdueshme.

Shërbimi i Provës në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, me Delegacionin e Bashkimit Evropian, Prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe me UNICEF Albania ka zhvilluar aktivitete të ndryshme trajnuese dhe do të vazhdojë të realizojë aktivitete të tilla, jo vetëm për specialistët e këtij shërbimi, por edhe për operatorët e tjerë të sistemit të drejtësisë që janë të lidhur ngushtësisht me këtë shërbim, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kapaciteteve profesionale dhe të përgjegjshmërisë së tyre.

Arritjet e deritanishme të Shërbimit të Provës japin shtysën e nevojshme për specialistët e këtij shërbimi për t’u përballur me vështirësitë e përditshme. Realizimi me sukses i alternativave të dënimeve me burgim domosdoshmërisht, kërkon impenjim të konsiderueshëm dhe predispozim maksimal të të gjithë aktorëve të sistemit të drejtësisë dhe më gjerë. Në këtë aspekt më duhet të pranoj se akoma mbetet shumë për të bërë për të rritur bashkëpunimin dhe bashkërendimin me këta aktorë.

 Nëpërmjet informacionit të paraqitur në faqen tone zyrtare në rrjet, shpreh bindjen se të gjithë të interesuarit do të kenë mundësinë të prezantohen me punën e madhe që është bërë nga Shërbimi i Provës në Shqipëri, si dhe do të shohin se shumë mbetet ende për të bërë në drejtim të përmirësimit të shtetit të së drejtës  nëpërmjet realizimit të një Shërbimi të Provës sa më funksional.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

Numri i vizitave

Vizita sot 1

Vizita dje 83

Vizita gjatë javës 84

Vizita gjatë muajit 1380

Vizita Total 127524

All CMS Templates - Click Here